تحصیل در ترکیه

آشانایی با نظام آموزشی ترکیه: بهترین دانشگاه های ترکیه کدام اند؟ در ترکیه قریب به 1000 دانشگاه وجود دارد اما هدف ما برسی دانشگاه های مطرح آن میباشد . لیست بهترین دانشگاه های ترکیه برای تحصیل در سال 2020 و 2021 به شرح زیر است: دانشگاه سامباجی : تفاوت هایی از نظر رویکرد و رده […]
atakan-admin

آزمون یوس چیست؟

سوال آزمون یوس چیست؟ برای کسانی که به دنبال ادامه تحصیل در ترکیه هستند مسلما پیش آمده است. آزمون یوس یک آزمون ورودی است.داوطلبانی که می خواهند در مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه های ترکیه ادامه تحصیل بدهند، ابتدا باید در آزمون YOS (یوس) که برای متقاضیان کشورهای خارجی و ایرانی برگزار می شود شرکت […]
atakan-admin
لیست دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت بهداشت ۲۰۲۲- ۲۰۲۱

لیست دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت بهداشت ۲۰۲۲- ۲۰۲۱

1 . Acıbadem Universit.۲. Ataturk University .۳. Ankara University .۴. Bahçeşehir University .۵. Başkent University .۶. Dokuz Eylül University.۷. Ege university . ۸. Gazi University.۹. Hacettepe university۱۰. Istanbul University۱۱. Izmir Katip Celebi University۱۲. Koc University۱۳. Marmara University۱۴. Ondokuz Mayis University۱۵. Yeditepe University
atakan-admin
مزایای تحصیل و شرایط زندگی در ترکیه

مزایای تحصیل و شرایط زندگی در ترکیه

زندگی در ترکیه به دلایل زیادی مردمان سراسر جهان را به خود جلب می کند: آب و هوای گرم ، شرایط اقتصادی خوب ، فرصت های کسب درآمد ، تحصیلات ارزان قیمت و ده ها دلیل دیگر. هنگام تصمیم به عزیمت به این کشور ، باید نکات مثبت و منفی زندگی در میان افراد با […]
atakan-admin